Poradnia Alergologiczna

dr n. med. Cezary Rybacki
spec. alergologii i pulmonologii


Poradnia Diabetologiczna

lek. med.  Martina Eliza Żadan
spec. chorób wewnętrznych i diabetologii


Poradnia Neurologiczna

lek. med. Małgorzata Piotrowska – Dombek
spec. neurologii


Poradnia Laryngologiczna

lek med.  Monika Orzechowska 
spec. otolaryngologii

dr. n. med. Aleksandra Ślęzak


Poradnia Ginekologiczno - położnicza

lek. med.  Tamara Stempniak
spec. ginekologii i położnictwa

lek. med.  Krzysztof Kettner
spec. ginekologii i położnictwaPoradnia Pulmonologiczna

dr n. med.  Cezary Rybacki
spec. pulmonologii i alergologii

lek.med. Joanna Bolewska-Bolewicz 

spec. pulmonologii


Poradni Logopedyczna

mgr Anna Jałoszyńska
logopeda


Poradnia Preluksacyjna

lek med. Andrzej Romanowski
spec. ortopedii i traumatologii


Poradnia Endokrynologiczna

lek. med.  Stefan Komarowski
spec. chorób wewnętrznych i endokrynologii

 

Poradnia Okulistyczna

lek. med.  Małgorzata Paciorek
Lekarz specjalista okulistyki