Poradnia Alergologiczna

dr n. med. Cezary Rybacki
spec. alergologii i pulmonologii


Poradnia Diabetologiczna

lek. med.  Martina Eliza Żadan
spec. chorób wewnętrznych i diabetologii


Poradnia Okulistyczna

lek med. Małgorzata Paciorek
spec. okulistyki
lek. med. Anna Kopczyńska-Lizut


Poradnia Neurologiczna

lek med.  Hanna Kaczmarek - Zielezińska
spec. neurologii
lek. med. Małgorzata Piotrowska – Dombek
spec. neurologii


Poradnia Laryngologiczna

lek med.  Monika Orzechowska 
spec. otolaryngologii

lek. med. Agnieszka Zaborowska
spec. otolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej

lek. med. Aleksandra Ślęzak


Poradnia Ginekologiczno - położnicza

lek. med.  Tamara Stempniak
spec. ginekologii i położnictwa

lek. med. Wojciech Stachura
spec. ginekologii i położnictwa

lek. med. Dawid Luwański

Poradnia Pulmonologiczna

dr n. med.  Cezary Rybacki
spec. pulmonologii i alergologii


Poradnia Reumatologiczna

lek med. Barbara Ogórkiewicz
spec. reumatologii


Poradni Logopedyczna

mgr Anna Jałoszyńska
logopeda


Poradnia Preluksacyjna

lek med. Andrzej Romanowski
spec. ortopedii i traumatologii


Poradnia Endokrynologiczna

lek. med.  Stefan Komarowski
spec. chorób wewnętrznych i endokrynologii