Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1700
Pobieranie materiału do badań diagnostycznych: codziennie w godzinach: 800 - 1000
Poradnia ogólna - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1800
Wizyty domowe ( proszę zgłaszać do godz. 1400 jeśli w tym samym dniu)
Nocna i świąteczna wyjazdowa i ambulatoryjna opieka lekarska codziennie od godziny 1800 do 800 dnia następnego, w soboty, święta i niedziele - ambulatorium POZ przy SPZOZ Radziejów ul. Szpitalna 3 tel. 542856200

W zatruciach, wypadkach, porodzie, stanach nagłego pogorszenia zdrowia należy wzywać pogotowie tel. 999 lub 112