Godziny przyjęć pacjentów w poradniach specjalistycznych.

Konieczne ustalenie terminu i godziny przyjęć w rejestracji bezpośrednio lub telefonicznie - 542854568 tonowo nr wewn. 2 w godzinach 10.00- 14.00PORADNIA ALERGOLOGICZNA:
Dr. n. med. CEZARY RYBACKI
- Specjalista alergologii i pulmonologii

Poniedziałki    od godz.      700 - 1100
Wtorki            od godz.   
Środy             od godz.   
Czwartki         od godz.    1500 - 1900
Piątki             od godz.   
Sobota           od godz.      730 - 1130

 

PORADNIA DIABETOLOGICZNA:
Lek. med. MARTINA- ELIZA ŻADAN
- Specjalista diabetologii i chorób wewnętrznych

Poniedziałki   od godz.   
Wtorki           od godz.   
Środy            od godz.    1600 - 2000
Czwartki        od godz.   
Piątki            od godz.    1600 - 2000
Sobota          od godz.     800 - 1300

 

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA:
Lek. med. STEFAN KOMAROWSKI
- Specjalista endokrynologii


Poniedziałki   od godz.   
Wtorki           od godz.    1600 - 2000
Środy            od godz.   
Czwartki        od godz.    1600 - 2000
Piątki            od godz.   
Sobota          od godz.      700 - 1100

 

PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA:                               

Lek. med. TAMARA STEMPNIAK
- Specjalista ginekologii i położnictwa

Poniedziałki   od godz.   
Wtorki           od godz.   
Środy            od godz.    730 - 1130
Czwartki        od godz.   
Piątki            od godz.   
Sobota          od godz.   

 

Lek. med. KRZYSZTOF KETTNER
- Specjalista ginekologii i położnictwa

Poniedziałki   od godz.  1200 - 1430 
Wtorki           od godz.   
Środy            od godz.   
Czwartki        od godz.   
Piątki            od godz.    1500 - 1800
Sobota          od godz.   

 

PORADNIA LOGOPEDYCZNA:   
mgr. ANNA JAŁOSZYŃSKA - Logopeda

Poniedziałki   od godz.    1300 - 1700
Wtorki           od godz.    1200 - 1600
Środy            od godz.   
Czwartki        od godz.    800 - 1200
Piątki            od godz.   
Sobota          od godz.   

 

PORADNIA NEUROLOGICZNA:      
Lek. med. MAŁGORZATA  PIOTROWSKA-DOMBEK
- Specjalista neurologii

Poniedziałki   od godz.   
Wtorki           od godz.   
Środy            od godz.   
Czwartki        od godz.   1000 - 1400
Piątki            od godz.   
Sobota          od godz.   

 

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA:       
Lek. med. MONIKA ORZECHOWSKA
- Specjalista otolaryngologii

Poniedziałki   od godz.   
Wtorki           od godz.   
Środy            od godz.    1400 - 1800
Czwartki        od godz.   
Piątki            od godz.   
Sobota          od godz.      800 - 1200

 

Lek. med. AGNIESZKA ZABOROWSKA
- Specjalista otolaryngologii

Poniedziałki   od godz.   
Wtorki           od godz.   
Środy            od godz.   
Czwartki        od godz.    1530 - 1930
Piątki            od godz.   
Sobota          od godz.   

 

Dr n. med. ALEKSANDRA ŚLĘZAK
specjalista laryngologii

Poniedziałki   od godz.   
Wtorki           od godz.   
Środy            od godz.    1200 - 1800
Czwartki        od godz.   
Piątki            od godz.    1200 - 1800
Sobota          od godz.   

 

PORADNIA PRELUKSACYJNA:  
Dr. n. med. ANDRZEJ ROMANOWSKI
- Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Poniedziałki   od godz.   
Wtorki           od godz.   
Środy            od godz.   
Czwartki        od godz.    1600 - 2000
Piątki            od godz.    1600 - 2000
Sobota          od godz.      800 - 1200

 

PORADNIA PULMONOLOGICZNA:
Dr. n. med. CEZARY RYBACKI
- Specjalista alergologii i pulmonologii

Poniedziałki   od godz.   
Wtorki           od godz.    1500 - 1900
Środy            od godz.    700 - 1100
Czwartki        od godz.   
Piątki            od godz.   
Sobota          od godz.    1130 - 1530

 

PORADNIA OKULISTYCZNA:  
Lek. med. MAŁGORZATA PACIOREK
Lekarz specjalista okulistyki

Poniedziałki   od godz.   
Wtorki           od godz.    1000 - 1300
Środy            od godz.  
Czwartki        od godz.   
Piątki            od godz.   
Sobota          od godz.