SZANOWNI PAŃSTWO


NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ESKULAP s. c .
Zofia i Andrzej GRUDEWICZ,
88-200 RADZIEJÓW,
ul. Dolna 22, tel 542854568

INFORMUJE,

że w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Państwa dane tj: nazwisko, imię , nr pesel, adres, nr telefonu komórkowego, data urodzenia, adres e-mail, nip i nazwa zakładu pracy będą zbierane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług leczniczych, zapobiegawczych oraz orzeczniczych i wykorzystane będą wyłącznie w tym celu oraz dla komunikacji korzystania z usług medycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej działalności NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ESKULAP s. c . Zofia i Andrzej GRUDEWICZ,88-200 RADZIEJÓW, ul. Dolna 22 wyłącznie za państwa zgodą.

Zgoda Państwa spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje Państwu możliwość jej wycofania w każdym czasie, informacja o zgodzie została Państwu przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz informujemy Państwa o możliwości jej rozliczalności. Informujemy również o tym, że dane zbierane są przez NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ESKULAP s. c . Zofia i Andrzej GRUDEWICZ, 88-200 RADZIEJÓW, ul. Dolna 22, tel 542854568 dobrowolnie, mają Państwo prawo wglądu i możliwość ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.